اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

basic_string چیه دقیقاً؟

0 امتیاز
96 نمایش

تعریف string و wstring از روی basic_string درست شده. این خودش چیه؟ و یه سوال جالب‌تر. ما هم می‌تونیم مثل این دو نمونه از روی basic-string یه نوع داده‌ی رشته‌ی دلخواه بسازیم؟ کدش چطوری باید باشه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

یک کلاس پیاده‌شده با قالب‌هاست به صورت زیر

template<
  class CharT,
  class Traits = std::char_traits<CharT>,
  class Allocator = std::allocator<CharT>
> class basic_string;

بنابراین می‌شه کلاس‌های مختلف ازش ساخت مثلاً

typedef basic_string<unsigned char> ustring;
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده جمعه ۷ تیر ۱۳۹۲ توسط prodo