اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

ذخیره‌ی مقدار یک عدد صحیح در یک رشته به صورت شانزده‌تایی

0 امتیاز
112 نمایش

چطور می‌تونم نمایش شانزده‌تایی یک عدد صحیح رو در یک رشته قرار بدم؟ مثلاً برای int x = 131 رشته به صورت زیر باشه

x = 131 = 10000011_bin = 0x83
string s = "0x83";
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز
#include <sstream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
  int x = ...;
  stringstream ss;
  ss<<std::hex<<x;
  string s(ss.str());
  return 0;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo