اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تعویض کاراکترهای مشخص در رشته

0 امتیاز
99 نمایش

در یک رشته می‌خوایم همه‌ی کاراکترهای x رو با y عوض کنیم. چطور ممکنه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

از سرفایل algorithm استفاده می‌کنیم به شکل زیر

char x, y;
string s;
std::cin>>s>>x>>y;
std::replace(s.begin(), s.end(), x, y);
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo