اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

روش‌های افزودن یک عدد صحیح به رشته

0 امتیاز
120 نمایش

فرض کنیم یه عدد x داریم و یک رشته‌ی s. می‌خوایم عدد رو به انتهای رشته بچسبونیم. این کار به چه روش‌هایی قابل انجام هست؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

فرض کنید رشته‌ی حاصل رو result بنامیم.

روش اول

ostringstream ss;
ss<<s<<x;
result = ss.str();

روش دوم

ostringstream ss;
ss<<x;
result = s + ss.str();

روش سوم که در استاندارد C++11 مطرح شده

result = s + to_string(x);

روش چهارم

result = s + string(itoa(x));

روش پنجم‌ با استفاده از کتابخانه‌ی boost

#include <boost/lexical_cast.hpp>
result = s + boost::lexical_cast<std::string>(i);

روش ششم

sprintf(result,"%s%d", s, x);
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo  
ویرایش شده جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo