اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

امکان خواندن مقادیر آرایه‌ی رشته‌ای در یک دستور

0 امتیاز
176 نمایش

می‌تونیم آرایه‌ای از رشته‌ها رو به صورت زیر بخونیم؟

s = {"str1", "string2", ..,};

البته می‌دونم که مستقیماً چنین دستوری در C++ نداریم. اما می خوام بدونم آیا می‌شه یه طوری پیاده‌سازی کرد این دستور رو؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

برای این کار بهترین روش که در این وب‌سایت پیشنهاد شده به صورت زیر هست

std::vector<std::string> &split(const std::string &s, char delim, std::vector<std::string> &elems)
{
  std::stringstream ss(s);
  std::string item;
  while (std::getline(ss, item, delim)) {
    elems.push_back(item);
  }
  return elems;
}

توصیه می‌کنم حتما این پیوند رو ببینید

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۲ توسط prodo