اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

روش‌های تبدیل عدد اعشاری به رشته

0 امتیاز
1,493 نمایش

چه روش‌هایی برای تبدیل عدد اعشاری به یک رشته هست؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  
ویرایش شده جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

یک راه استفاده از تابع (غیراستاندارد) atof هست

double d = 1.23;
string s;
d = std::string(ftoa(d));

استفاده از stringstream

#include <sstream>
double d = 1.23;
string s;
std::stringstream ss;
ss<<d;
s = string(ss.str());

استفاده از sprintf

double d = 1.23;
string s;
char buffer[100];
sprintf(buffer, "%d", d);
s = string(buffer);

استفاده از boost

#include <boost/lexical_cast.h>
double d = 1.23;
string s;
d = boost::lexical_cast<string>(d);

روش استاندارد C++

double d = 1.23;
string s;
s= std::to_string(d);
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo