اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

ذخیره‌ی یک عدد صحیح در یک رشته در مبنای دو (باینری)

0 امتیاز
140 نمایش

یک عدد صحیح دارم که می‌خوام مقدار مبنای دو اون رو در یک رشته ذخیره کنم مثل زیر

int x = 131;
string s = "10000011";

چطور این کار و انجام بدم؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز
#include <sstream>
#include <bitset>
using namespace std;

int main()
{
  int x = ...;
  bitset<32> bs(x);
  stringstream ss;
  ss<<bs;
  string s(ss.str())
  return 0;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo