اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

حذف کاراکتر خاص از یک رشته

0 امتیاز
2,442 نمایش

چطور می‌شه به سادگی یه کاراکتر خاص رو از رشته حذف کرد؟ مثلاً از رشته‌ی 123n23423 حرف n رو حذف کرد؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

با استفاده از سرفایل algorithm کد زیر به سادگی اجرا می‌شه

string s = '123234345n23423';
str.erase(std::remove(s.begin(), s.end(), 'n'), send());
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo