اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

روش تبدیل رشته به عدد اعشاری

0 امتیاز
2,039 نمایش

چطور می‌شه یه رشته که شامل یک عدد اعشاری هست به بک عدد اعشاری تبدیل کرد؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

یک راه استفاده از تابع (غیراستاندارد) atof هست

string s = "1.23";
double d;
d = atof(s.c_str());

یک روش هم استفاده از روش استاندارد C++ هست

string s = "5.23";
double d;
d = stof(s.c_str());

استفاده از stringstream

#include <sstream>
string s = "3.43";
double d;
std::stringstream ss(s);
s>>d;

استفاده از sscanf

string s = "3.45";
double d;
sscanf(s.c_str(), "%d", &d);

استفاده از boost

#include <boost/lexical_cast.h>
string s = "3.45";
double d;
d = boost::lexical_cast<double>(s);
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo  
ویرایش شده پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo