اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

size_type در مورد رشته‌ها معادل size_t هست؟

0 امتیاز
134 نمایش

برای اندازه‌ی رشته‌ها نوع داده‌ی زیر وجود داره

string s = "...";
string::size_type = s.size();

این typedef واسه همون size_t هست؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

این نوع داده (size_type) در STL معرفی شده و اندازه‌ی کانتینرها رو می‌ده. برای string بله size_t و size_type معادل هستند.

برای کانتینرهای دیگه ممکنه نوع size_type معادل size_t نباشه.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo