اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مقایسه‌ی دو رشته بدون درنظر گرفتن بزرگی و کوچکی حروف

+1 امتیاز
874 نمایش

چطور می‌شه دو رشته‌ی string رو بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی حروف مقایسه کرد؟ از نظر کارایی راه بهتر رو می‌خوام.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

+2 امتیاز

در کتابخانه boost همچین الگوریتمی برای این کار وجود داره:

#include <boost/algorithm/string.hpp>
// Or, for fewer header dependencies:
//#include <boost/algorithm/string/predicate.hpp>

std::string str1 = "hello, world!";
std::string str2 = "HELLO, WORLD!";

if (boost::iequals(str1, str2))
{
    // Strings are identical
}
پاسخ داده شده جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۲ توسط CPP_Crawler4