اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تبدیل رشته به عدد صحیح (مبنای ۱۶)

0 امتیاز
124 نمایش

چطور می‌تونم یه رشته به شکل s = "0x00F" رو تبدیل به عدد صحیح کنم؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

کد زیر کار می‌کنه

#include <iostream>
#include <sstream>
using namespace std;

int main()
{
  string s = "0xFF";
  istringstream iss;
  iss.str(s);
  int x;
  iss>>std::hex>>x;
  cout<<x;
  return 0;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo