اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

size_t چیه و کجا تعریف شده؟

0 امتیاز
489 نمایش

لازمه با size_t کار کنیم؟ من هیچ برنامه‌ای ندیدم که این نوع داخلش استفاده شده باشه

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

در استاندارد C99 تعریف size_t ذکر شده که باید یک نوع صحیح بدون علامت باشه که حداقل ۱۶ بیت داره.
این نوع داده برای استفاده در توابعی مانند strlen و sizeof به کار می‌ره.

باید دقت کنیم که این نوع حتماً unsigned int یا unsigned short int نیست. هرچند ممکنه در پیاده‌سازی این برابری باشه. اما استاندارد چیزی در این مورد نمی‌گه. مطابق استاندارد این نوع باید عدد صحیح بدون علامت حداقل ۱۶ بیتی رو پوشش بده.

در سرفایل‌های زیر تعریف شده

<stddef.h> or <cstddef>     
<stdio.h> or <cstdio>
<string.h> or <cstring>
<time.h> or <ctime>     
<cwchar>
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo