اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

ساده‌ترین راه برای تبدیل بیت‌های صحیح به اعشاری

0 امتیاز
274 نمایش

یه متغیر صحیح داریم که داخلش مقداری ذخیره شده. می‌خوایم این مقدار رو به اعشاری تبدیل کنیم ولی نه مقدار عددی رو! مقدار بیتی رو. یعنی بیت‌های عدد صحیح عیناً داخل متغیر اعشاری قرار بگیره. راه ساده‌ش چیه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

توسط تبدیل به صورت زیر می‌شه این کار و انجام داد

#include <iostream>

int main()
{
  int *x = new int(4);
  float *f;
  f = reinterpret_cast<float*>(x);
  cout<<*f<<endl;
  x = reinterpret_cast<int*>(f);
  cout<<*x;
  return 0;
}

می‌بینیم که بدون تغییر بیت‌ها مقدار رو به صورت اعشاری فرض کردیم.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo