اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مقدار NaN چه مواقعی تولید می‌شود؟

0 امتیاز
94 نمایش
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  
شناسایی شد پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

در سه حالت زیر یک مقدار NaN تولید می‌شه
۱) وقتی عملیاتی انجام بشه که یکی از عملوندهاش NaN باشه. مثلاً NaN+2.5.
۲) محاسبات با حاصل تعیین نشده مثل 0/0 و 0*infty .
۳) مقادیری که حاصل‌شون عدد مختلط بشه مثل sqrt(-2) .

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo