اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مشخص کردن NaN از روی الگوی بیتی

+1 امتیاز
60 نمایش

یه مقدار NaN چطوری ذخیره می‌شه؟ از روی بیت‌های یک مقدار اعشاری چطور می‌شه تشخیص داد NaN هست؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  
شناسایی شد پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

یک مقدار NaN بیت‌های قسمت توانش همه ۱ هست و علامتش می‌تونه مثب یا منفی باشه. همچنین قسمت ضریب‌ش غیرصفر هست.
مثلاً برای عدد اعشاری ۳۲ بیتی

s 11111111 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

که s می‌تونه ۰ یا ۱ باشه و حداقل یکی از x ها باید ۱ باشه

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo