اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

داده‌ی اعشاری 16 بیتی در IEEE754

0 امتیاز
87 نمایش

استاندارد ذخیره‌سازی داده‌ی اعشاری ۱۶ بیتی ieee754 چی هست؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  
شناسایی شد پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

بیت ۱۵ ام بیت علامت
بیت‌های ۱۰ تا ۱۴ برای توان
بیت‌های ۰ تا ۹ برای ضریب

s ppppp cccccccccc

آفست توان ۱۵ هست. بنابراین توان با ۱۵ ذخیره می‌شه.

برای مثال عدد 23.5 رو تبدیل می‌کنیم

23.5 = 11001.1 = 1.110011 * 2^4
c = 1100110000
p = 4+15 = 19 = 10011
s = 1 (+)
23.5 = 0 10011 1100110000
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo