اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

ذخیره‌سازی مقادیر بی‌نهایت در IEEE745

0 امتیاز
100 نمایش

مقدار مثبت و منفی بی‌نهایت رو در استاندارد ieee754 چطور نشون می‌دیم؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  
شناسایی شد پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

برای مثبت و منفی بودن بیت علامت می‌تونه صفر یا یک باشه. بیت‌های توان همگی باید ۱ باشه و بیت‌های ضریب همگی باید ۰ باشه

+infty = 0 11...1 00...0
-infty = 1 11...1 00...1
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo