اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تعداد ارقام بامعنی اعداد اعشاری

0 امتیاز
502 نمایش

float و double هرکدوم چند رقم رو تضمین می‌کنن. چون بیشتر از یه تعدادی رو همیشه گرد می‌کنن. درسته؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  
بازتگ شده چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

بله float حدوداً ۷ رقم و double حدوداً ۱۶ رقم بامعنی رو پشتیبانی می‌کنن. با استفاده از کدهای زیر هم می‌تونین این نتیجه رو ببینین

cout<<numeric_limits<float>::digits10;
cout<<numeric_limits<double>::digits10;
cout<<numeric_limits<long double>::digits10;
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo