اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مقادیر صفر مثبت و منفی در استاندارد IEEE754 اعداد اعشاری

0 امتیاز
186 نمایش

الگوی بیتی صفر مثبت و منفی در استاندارد IEEE754 چطور هست؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  
شناسایی شد پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

در مقادیر صفر همه‌ی بیت‌ها به جز بیت علامت باید صفر باشن. بیت علامت هم علامت صفر رو مشخص می‌کنه.

-0 = 1 00...0 00...0
+0 = 0 00...0 00...0
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo