اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مقایسه‌ی یک مقدار NaN با بی‌نهایت

0 امتیاز
54 نمایش

چرا مقایسه‌ی زیر در حالتی که x مقدار NaN و y مقدار مثبت بی‌نهایت داشته باشه جواب true برنمی‌گردونه؟

x < y
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  
شناسایی شد پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

مقادیر NaN در هر محاسبه‌ی عملیاتی تولید NaN می‌کنه چه یکی از عملوندها باشه چه هر دوتاش

(NaN < x) --> NaN
(NaN == x) --> NaN
(NaN + x) --> NaN
(NaN < NaN) --> NaN
(x < NaN) --> NaN
(x * NaN) --> NaN
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo