اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

اندازه‌ی انواع داده‌ی اعشاری

0 امتیاز
108 نمایش

اندازه‌ی سه نوع float و double و long double در استاندارد زبان چطوری تعریف شده؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  
بازتگ شده چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

برای اعداد اعشاری در استاندارد این دو نکته ذکر شده

۱- اندازه‌ی دقت double حداقل به اندازه‌ی دقت float و اندازه‌ی دقت long double حداقل به اندازه‌ی دقت double هست.

۲- مقادیر قابل ارائه با float حتماً با double قابل ارائه هستند و مقادیر قابل ارائه با double حتماً با long double قابل ارائه هستن.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۲ توسط prodo