اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تابعی دو عدد بگیره و بدون دستورات شرطی بگه کدوم عدد max و کدام عدد min است؟؟

0 امتیاز
348 نمایش

تابعی بنویسید دو عدد بگیره و بدون استفاده از دستورات شرطی مشخص کنه کدام عدد max و کدام عدد min است؟؟

پرسیده شده یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ در C++ توسط hadi  

1 پاسخ

0 امتیاز
cin>>a>>b;
cout<<"max : "<<(a+b)/2 + abs(a-b)/2<<endl;
cout<<"min : "<<(a+b)/2 - abs(a-b)/2<<endl;
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ توسط prodo