اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

راهنمای کدنویسی

کدنویسی در این وب‌سایت به دو صورت درون مطلب و در پاراگراف جدید انجام می‌شود.

کدنویسی درون مطلب

برای نوشن کدهای درون مطلب ابتدا و انتهای قسمت کد را با علامت ` مشخص می‌کنیم. این علامت با صفحه‌کلید انگلیسی در کنار اعداد (زیر Escape و بالای Tab) در دسترس است. برای مثال فرض کنید خط زیر را در مطلب نوشته‌اید
برای استفاده از `cout` باید چه سرفایلی را ضمیمه کنیم؟
خروجی این خط به صورت زیر است :
برای استفاده از cout باید چه سرفایلی را ضمیمه کنیم؟
همان طور که می‌بینید واژه‌ی cout به صورت خاصی چاپ شده است.

کدنویسی در پاراگراف جدید

کدنویسی در پاراگراف جدید به دو صورت قابل انجام است. کد داخل پاراگراف از چپ به راست، به این صورت نمایش داده می‌شود.

#include  
using namespace std;
void main(){
std::cout<<10;
return 0;
}

روش اول

در روش اول از آیکن {} موجود در ویرایش‌گر استفاده می‌کنیم. با فشردن این آیکن در ویرایش‌گر محلی برای درج کد پدیدار می‌شود. کد را در این محل بنویسید.

روش دوم

در روش دوم پیش از شروع به نوشتن کد یک خط خالی بگذارید. سپس در ابتدای هرخطی که قرار است به عنوان کد در نظر گرفته شود چهار فاصله‌ی خالی گذاشته و بعد متن کد را بنویسید.

مثال
استفاده از `namespace` به دو صورت ممکن است

(اینجا یک خط خالی است)

    using namespace std;
    cout<<1;
    std::cout<<1;


خروجی به این صورت است
استفاده از namespace به دو صورت ممکن است
using namespace std;
cout<<1;
std::cout<<1;