اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

فهرست عناوین

فهرست زیر مجموعه‌ی همه‌ی عناوین موجود در این وب‌سایت است:
تاییدشده آدرس ایمیل را با موفقیت تایید کرده است x362
خودنگار همه‌ی فیلدهای پروفایل را کامل کرده است x6
صاحب عکس یک تصویر آواتار بارگذاری کرده است x19
دارای پرسش خوب دارای یک پرسش که +2 امتیاز مثبت دریافت کرده x164
دارای پرسش عالی دارای یک پرسش که +5 امتیاز مثبت دریافت کرده x1
دارای پرسش فوق‌العاده دارای یک پرسش که +10 امتیاز مثبت دریافت کرده
پرسش مورد توجه دارای یک پرسش طرح شده که 50 نمایش کسب کرده x1191
پرسش بسیار مورد توجه دارای یک پرسش طرح شده که 100 نمایش کسب کرده x1191
پرسش معروف دارای یک پرسش طرح شده که 500 نمایش کسب کرده x379
دارای پاسخ خوب دارای یک پاسخ که +2 امتیاز مثبت دریافت کرده x59
دارای پاسخ عالی دارای یک پاسخ که +5 امتیاز مثبت دریافت کرده
دارای پاسخ فوق‌العاده دارای یک پاسخ که +10 امتیاز مثبت دریافت کرده
تجدید پرسش برای پاسخ به یک پرسش قدیمی‌تر از 30 روز یک عنوان دارای پاسخ خوب دریافت کرده x24
تمدید پرسش برای پاسخ به یک پرسش قدیمی‌تر از 60 روز یک عنوان دارای پاسخ خوب دریافت کرده
احیای پرسش برای پاسخ به یک پرسش قدیمی‌تر از 120 روز یک عنوان دارای پاسخ خوب دریافت کرده
خوش‌ذوق دارای 1 پاسخ به عنوان بهترین پاسخ انتخاب شده x13
خردمند دارای 10 پاسخ به عنوان بهترین پاسخ انتخاب شده x5
بسیار حرفه‌ای دارای 30 پاسخ به عنوان بهترین پاسخ انتخاب شده x2
قدرشناس 1 پاسخ را به عنوان بهترین پاسخ انتخاب کرده x22
مودب 20 پاسخ را به عنوان بهترین پاسخ انتخاب کرده x6
محترم 50 پاسخ را به عنوان بهترین پاسخ انتخاب کرده x1
دوست‌داشتنی مجموعاً 20 امتیاز دریافت کرده x13
محبوب مجموعاً 50 امتیاز دریافت کرده x7
پرحرمت مجموعاً 200 امتیاز دریافت کرده x1
پرسنده 10 پرسش طرح کرده x15
پرسشگر 25 پرسش طرح کرده x11
محقق 50 پرسش طرح کرده x7
پاسخ‌دهنده 25 پاسخ ارسال کرده x5
مدرس 50 پاسخ ارسال کرده x4
استاد 100 پاسخ ارسال کرده x3
دیدگاه‌گذار 50 دیدگاه ارسال کرده x2
حاشیه‌نویس 100 دیدگاه ارسال کرده x1
مفسر 500 دیدگاه ارسال کرده
امتیازگذار 10 بار امتیاز داده x9
مشتاق به امتیازدهی 50 بار امتیاز داده x6
امتیازگذار فداکار 200 بار امتیاز داده x1
ویرایش‌گر در مجموع 1 ویرایش انجام داده x25
ویرایش‌گر کپی در مجموع 15 ویرایش انجام داده x5
سردبیر در مجموع 50 ویرایش انجام داده x2
نگهبان 1 ارسال نامرتبط را پرچم زده x3
کارآگاه 10 ارسال نامرتبط را پرچم زده
آسیب‌شناس 30 ارسال نامرتبط را پرچم زده
خواننده در مجموع 20 پرسش را خوانده است x14
خواننده‌ی مشتاق در مجموع 50 پرسش را خوانده است x9
خواننده‌ی فداکار در مجموع 200 پرسش را خوانده است x5
موقوف برای 10 روز متوالی هر روز وب‌سایت را دیده است  x7
فداکار برای 25 روز متوالی هر روز وب‌سایت را دیده است  x4
متعصب برای 50 روز متوالی هر روز وب‌سایت را دیده است  x1
بازدیدکننده وب‌سایت را مجموعاً 30 بار دیده است x8
همکار وب‌سایت را مجموعاً 100 بار دیده است x4
همراه وب‌سایت را مجموعاً 200 بار دیده است x2
دوست اولین بار 90 روز پیش بازدید کرده است x86
دوست صمیمی اولین بار 180 روز پیش بازدید کرده است x43
یار غار اولین بار 365 روز پیش بازدید کرده است x9
کلوب ۱۰۰ تایی در مجموع 100 امتیاز دریافت کرده x15
کلوب ۱،۰۰۰ تایی در مجموع 1000 امتیاز دریافت کرده x4
کلوب ۱۰،۰۰۰ تایی در مجموع 10000 امتیاز دریافت کرده
مدال‌آور در مجموع 10 عنوان کسب کرده x15
قهرمان در مجموع 30 عنوان کسب کرده x11
المپیکی در مجموع 100 عنوان کسب کرده x2
دیدگاه خوب دیدگاه +2 امتیاز مثبت دریافت کرد x3
دیدگاه عالی دیدگاه +5 امتیاز مثبت دریافت کرد
دیدگاه فوق‌العاده دیدگاه +10 امتیاز مثبت دریافت کرد
63 مجموع عناوین, 3807 در مجموع اهدا شده