اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چرا هر دو تابع abs و labs وجود دارند؟

+1 امتیاز
249 نمایش

چرا هر دو تابع وجود دارند؟ نمی‌شه که یک تابع داشته باشیم که long و int رو قبول می‌کنه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

این دو تابع مربوط به کتابخونه‌های C هستند که در اون امکان سربارگذاری تابع وجود نداره. بنابراین مجبور به تعریف هر دور تابع هستیم.
در C++ امکان سربارگذاری وجود داره و بنابراین استفاده از یک تابع ممکنه.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo