اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

استفاده از اندازه در اسم آرایه هنگام ارجاع به تابع

0 امتیاز
196 نمایش

می‌دونیم می‌شه هنگام ارجاع آرایه به تابع اندازه‌ش رو هم در امضای تابع آورد.

void f(int x[]);
void f(int x[10]);

حالا سوال اینجاست که آیا نوشتن این اندازه تاثیری داره؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

مطابق استاندارد هیچ تفاوتی نداره چون پیش از فراخوانی آرگومان، آرایه‌ی ارسالی تبدیل به اشاره‌گر می‌شه بنابراین هر سه کد زیر کاملاً برابر هستند

void f(int *x);
void f(int x[]);
void f(int x[10]);
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲ توسط prodo