اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

کاربر A.Firouzi

عضو برای: 8 سال
نوع: سوپرادمین
دسترسی‌های خاص: امتیازدهی به پرسش‌ها
امتیازدهی به پاسخ‌ها
کاهش امتیاز ارسال‌ها
تغییر شاخه‌ی همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پاسخ‌ها
ویرایش همه‌ی دیدگاه‌ها
ویرایش ارسال به صورت مخفی
بستن همه‌ی پرسش‌ها
انتخاب پاسخ برای همه‌ی پرسش‌ها
دیدن IP های ارسال‌های بی‌نام
نمایش این که چه کسی رای داده یا پرچم زده است
پرچم زدن ارسال‌ها
تایید یا رد ارسال‌ها
نمایش یا مخفی کردن همه‌ی ارسال‌ها
حذف ارسال‌های مخفی
ارسال روی دیوار کاربر
امتیاز به دیدگاه
ایجاد نظرسنجی
رأی دادن در نظرسنجی
[profile/permit_close_poll]
[profile/permit_delete_poll]
ساخت امضای شخصی
ویرایش همه‌ی امضاها
نام کامل: آروین فیروزی
مکان:
وب‌سایت:
درباره:

فعالیت توسط A.Firouzi

امتیاز: 1,839 امتیاز (رتبه #2)
پرسش‌ها: 186 (5 با انتخاب بهترین پاسخ) — همه‌ی پرسش‌های A.Firouzi ›
پاسخ‌ها: 256 (60 انتخاب به عنوان بهترین) — همه‌ی پاسخ‌های A.Firouzi ›
دیدگاه‌ها: 49
امتیاز روی: 68 پرسش, 13 پاسخ
اعطا کرده: 81 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: 55 افزایش امتیاز, ۱ کاهش امتیاز

دیوار A.Firouzi

لطفاً برای ارسال روی دیوار log in یا register.

Signature

شما جهان خود را می‌سازید، همان‌گونه که در آن پیش می‌روید.(وینستون چرچیل)