اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

بزرگ‌ترین داده‌ی صحیح استاندارد C++

0 امتیاز
145 نمایش

بزرگ‌ترین داده‌ی صحیحی که در C++ می‌شه ازش استفاده کرد چی هست؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

در صورتی که از استاندارد C++11 استفاده می‌کنیم می‌شه از سرفایل stdint استفاده کرد که خودش بزرگ‌ترین داده‌ی صحیح رو در نظر می‌گیره

#include <stdint>
int main()
{
  intmax_t x = 124;
  uintmax_t y = 432;
  return 0;
}

در صورتی که long long تعریف شده باشه می‌تونیم مطمئن باشیم این داده بزرگ‌ترین داده‌ی صحیح است

long long int x = 123;
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo