اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چاپ عدد صحیح در خروجی با صفرهای اضافی

0 امتیاز
292 نمایش

من می‌خوام در برنامه اعداد صحیح ۳ رقمی و کمتر رو چاپ کنم. می‌خوام عدد کمتر از ۳ رقمی با صفر پر بشه به صورت زیر

123
023
003
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

برنامه‌ی زیر عدد صحیح ۳ رقمی رو به صورتی که خواسته باشین نشون می‌ده اما اعداد بیشتر از سه رقم رو به صورت معمولی

#include <iostream>
#include <iomanip>

int main()
{
  unsigned int x = ...;
  std::cout << std::setfill('0') << std::setw(3) << x;
  return 0;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo