اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

استفاده از long double در کد برنامه

0 امتیاز
565 نمایش

برای استفاده از long double پیاده‌سازی کامپایلر باید چه نسخه‌ای از استاندارد رو پشتیبانی کنه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

نوع long double از استاندارد C99 برای زبان C و از استاندارد C++11 برای زبان C++ موجود هست.

در صورتی که از g++ استفاده می‌کنین برای استفاده از این استاندارد به صورت زیر کامپایل کنین

g++ -std=c++0x ...
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo