اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

نمایش مقادیر اعشاری در استاندارد

0 امتیاز
421 نمایش

چه نمایشی برای اعداد اعشاری استاندارد محسوب می‌شه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

بنا به استاندارد نوع خروجی و نمایش اعداد اعشاری مبتنی بر پیاده‌سازی هست و ترجیح هیچ کدام از انواع نمایش ضروری نیست.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۲ توسط prodo