اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چطوری پیمایش پیش‌ترتیب در درخت جستجوی دودویی رو پیاده‌سازی کنم؟(غیر بازگشتی)

0 امتیاز
692 نمایش

چطوری می‌تونم تابعی غیر بازگشتی طراحی کنم که ریشه درخت رو به عنوان ورودی دریافت کنه و پیمایش پیش‌ترتیب رو چاپ کنه؟

شما جهان خود را می‌سازید، همان‌گونه که در آن پیش می‌روید.(وینستون چرچیل)
پرسیده شده شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط A.Firouzi  
بازتگ شده پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ توسط A.Firouzi

1 پاسخ

0 امتیاز
void iterativePreorder(TreeNode *&tree)
{
   if (root == NULL)
   return;

  stack<TreeNode *> nodeStack;
  nodeStack.push(tree);

   while (nodeStack.empty() == false)
   {
    TreeNode *node = nodeStack.top();
    cout<<node->data
    nodeStack.pop();

    if (node->right)
      nodeStack.push(node->right);
    if (node->left)
      nodeStack.push(node->left);
  }
}

برای کسب اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه نمایید.

شما جهان خود را می‌سازید، همان‌گونه که در آن پیش می‌روید.(وینستون چرچیل)
پاسخ داده شده پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ توسط A.Firouzi