اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

علامت سوال و دونقطه در C/C++ به چه معنیست؟

+1 امتیاز
4,880 نمایش

دستوری مثل زیر که از این علامتها استفاده کرده به چه معنیه؟
:

label.frame = (inPseudoEditMode) ? kLabelIndentedRect : kLabelRect;
پرسیده شده دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ در C++ توسط CPP_Crawler4  

1 پاسخ

+1 امتیاز

دقیقا مانند
if (condition)
{statement}
else {statement}
می باشد.
اگر شرط قبل از علامت سوال درست باشه دستور قبل از دو نقطه اجرا میشه و اگه غلط باشه دستور بعد از دونقطه اجرا خواهد شد...

Don't Expect Anyone Except Yourself,...
پاسخ داده شده دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۲ توسط Arash