اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

علامت‌های :: و : به چه معنی هستند؟

+1 امتیاز
996 نمایش
پرسیده شده دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ در C++ توسط CPP_Crawler4  
بازتگ شده چهارشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط CPP_Crawler4

1 پاسخ

+1 امتیاز

از : در وراثت استفاده میشه؛

class baseClass{ 
public: 
int someVal; 
};

class childClass : baseClass
{
 public:
 int AnotherVal;
}

و از :: برای حوزه سراسری استفاده میشه، بطور مثال:

void f() { ... } // (1)

namespace ns
{
  void f() { ... } // (2)

  void g()
  {
    f(); // calls (2)
    ::f(); // calls (1)
  }
}
پاسخ داده شده یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۲ توسط CPP_Crawler4