اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

استفاده از پرانتز در عملگر sizeof

0 امتیاز
102 نمایش

گاهی دیده می‌شه که در استفاده از sizeof پرانتز ذکر نمی‌شه. به صورت یک قاعده‌ی کلی این پرانتز باید به کار بره یا دلخواه هست؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

وقتی که عملگر sizeof رو با یک نوع داده مثل sizeof(int) استفاده می‌کنیم باید پرانتزها رو قرار بدیم و اجباری هست.
وقتی که عملگر sizeof رو با یک عبارت فراخوانی می‌کنیم مثل sizeof a+b می‌تونیم پرانتز رو استفاده کنیم یا نکنیم و دلخواهه.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo