اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مشکل در تعریف نوع داده vector

0 امتیاز
189 نمایش

سلام
چرا این کد یه عدد پرتی رو چاپ مکنه ولی وقتی وکتور رو از نوع double معرفی میکنیم, جواب درست رو چاپ میکنه؟

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

 int main()
{
vector<int> v;
for(int i=0;i*i<=16;i++)
    v.push_back(i*i);
for(int i=0;i<v.size();i+=2){
    v.pop_back();
}
cout <<v.size() - v.back() << endl;
}
پرسیده شده دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ در C++ توسط ناشناس