اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تابع در c++ که تعداد مشخصی کاراکتر از استریم ورودی در یافت کند

0 امتیاز
302 نمایش

در c میشه با دستور

scanf ("%c-%c-%c",&a,&b,&c);

این کارو انجام داد که از ورودی کاراکتر (-) در یافت نمیکنه

پرسیده شده سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط BLACK.compiler  

%d برای کاراکتر نیست برای عدد صحیحه. برای کاراکتر از %c استفاده می‌شه. همین تابع در C++ هم قابل استفاده هست.

با استفاده از دستورات cout میخام برنامه رو بنویسم
از دستورات printf , scanf نمیخام استفاده کنم

1 پاسخ

0 امتیاز

از جریان‌ها می‌تونین به شکل زیر استفاده کنین

#include<string>
#include<sstring>
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{
 string s = "2-5-90";
 stringstream ss(s);
 int day, month, year;
 char c;
 ss>>day;
 ss>>c;
 ss>>month;
 ss>>c;
 ss>>year;
 cout<<day<<' '<<month<<' '<<year;
 return 0;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط prodo