اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چطور می‌تونیم در سیستم IEEE754 جمع یا تفریق رو انجام بدیم؟

0 امتیاز
355 نمایش

البته بدون دست زدن به ترکیب بیتی و همراه با بیت علامت و توان.

پرسیده شده شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط sa313ma  
ویرایش شده شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲ توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز

جمع و تفریق در سیستم IEEE754 توسط خود کامپیوتر انجام می‌شه. پردازنده‌های امروزی یک واحد به نام FPU دارند که عملیات حسابی اعداد اعشاری IEEE754 رو انجام می‌ده

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲ توسط prodo