اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چه اعدادی در روش ممیز ثابت به صورت دقیق ذخیره می‌شوند؟

0 امتیاز
87 نمایش

در روش ذخیره‌سازی ممیز ثابت برای اعداد اعشاری چه اعدادی به صورت دقیق ذخیره می‌شن؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo