اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

داده‌ی اعشاری یک بایتی؟

0 امتیاز
207 نمایش

من نیاز به داده‌ی اعشاری یک بایتی دارم. آیا این ممکنه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  
بازتگ شده چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

خیر. داده‌ی اعشاری یک بایتی در استاندارد C++ تعریف نشده. اما در این‌جا یک تابع کوتاه مفید برا تفسیر یک داده‌ی یک‌بایتی int_8t به عنوان یک عدد اعشاری اومده.

float toFloat(uint8_t x) {
  return x / 255.0e7;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۲ توسط prodo