اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تابعی که با تغییر اشاره گر ها لیست پیوندی (یکطرفه ، دو طرفه، حلقوی، حلقوی دو طرفه ) را وارون نماید؟

0 امتیاز
462 نمایش
پرسیده شده شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ در C++ توسط حامد  

سوالاتی که تگ لیست پیوندی رو دارند، بررسی کنید، بدون شک جواب سوالتون رو پیدا می‌کنید

1 پاسخ

0 امتیاز

یکطرفه


Node* list::invert()
{
Node* t0,t1,t2;
t0=first;
t1=first->next;
t2=first->next->next;
t0->next=NULL;
while(t2)
{
t1->next=t0;
t0=t1;
t1=t2;
t2=t2->next;
}
t1->next=t0;
return t1;
}

Don't Expect Anyone Except Yourself,...
پاسخ داده شده جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ توسط Arash