اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چطور میشه لیست پیوندی رو چاپ کرد؟

+1 امتیاز
701 نمایش

از تو خود تابع اصلی میشه دستور پرینتو داد یا باید تو کلاس ِخود لیست، همچین تابعی تعریف کرد؟
و خب چجوری؟
ممنون میشم کسی بطور کامل توضیح بده.

در ++C زبانی بسیار کوچک‌تر و پاکیزه‌تر در تلاش برای خروج است. (Bjarne Stroustrup)
پرسیده شده شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱ در C++ توسط برنامه‌نویس  
بازتگ شده چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ توسط admin

1 پاسخ

+1 امتیاز

این مثال رو در نظر بگیرین:

LLIST *list_add(LLIST **p, int i)
{
  if (p == NULL)      /*checks to see if the pointer points somewhere in space*/
    return NULL;

  LLIST *n = malloc(sizeof(LLIST));  /* creates a new node of the correct data size */
  if (n == NULL)
    return NULL;

  n->next = *p; /* the previous element (*p) now becomes the "next" element */
  *p = n;    /* add new empty element to the front (head) of the list */
  n->data = i;

  return *p;
}

که عناصر رو به ابتدای لیست اضافه میکنه.
و برای چاپ از تابعی استفاده میکنید که به صورت بازگشتی عناصر رو چاپ میکنه:

void list_print_reverse(LLIST *n)
{
  if (n == NULL)
  {
    printf("list is empty\n");
    return;
  }

  if (n->next != NULL)
  {
    list_print_reverse(n->next);
  }

  printf("print %p %p %d\n", n, n->next, n->data);
}
پاسخ داده شده شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ توسط CPP_Crawler4