اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تایع بازگشتی که تعدادعناصر یک لیست پیوندی را نشان دهد؟

0 امتیاز
352 نمایش
پرسیده شده دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ در C++ توسط شهرزاد  

1 پاسخ

0 امتیاز

به کمک پیمایش در لیست پیوندی می‌تونید تعداد عناصر رو بشمرید. یک نمونه از پیمایش در پرسش پیمایش پیش‌ترتیب می‌تونید ببینید.

شما جهان خود را می‌سازید، همان‌گونه که در آن پیش می‌روید.(وینستون چرچیل)
پاسخ داده شده دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط A.Firouzi