اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چطوری پیمایش پیش‌ترتیب رو در درخت جستجوی دودویی پیاده‌سازی کنم؟(به صورت بازگشتی)

0 امتیاز
668 نمایش

چطوری می‌تونم تابعی طراحی کنم که ریشه درخت رو به عنوان ورودی دریافت کنه و پیمایش پیش‌ترتیب رو چاپ کنه؟

شما جهان خود را می‌سازید، همان‌گونه که در آن پیش می‌روید.(وینستون چرچیل)
پرسیده شده جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط A.Firouzi  

1 پاسخ

0 امتیاز
void PreOrder(TreeNode *&tree)
{
  if(tree)
  {
    cout<<tree->data;
    PreOrder(tree->left);
    PreOrder(tree->right);
  }
}
شما جهان خود را می‌سازید، همان‌گونه که در آن پیش می‌روید.(وینستون چرچیل)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ توسط A.Firouzi