اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

قابل حمل بودن داده‌های صحیح با اندازه‌ی ثابت

0 امتیاز
101 نمایش

برنامه‌هایی که با داده‌های صحیح با اندازه‌ی ثابت نوشته می‌شن قابلیت حمل دارن؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

خیر. این داده‌ها به صورت typedef هستند و بنابراین در صورتی که امکان پیاده‌سازی نداشته باشن تعریف نمی‌شن. مثلاً در سیستمی با بایت‌های ۹ بیتی نمی‌شه داده‌ی صحیح ۳۲ بیتی تعریف کرد.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo