اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چطوری به صورت بازگشتی یک عنصر رو از لیست پیوندی حذف کنم؟

+1 امتیاز
337 نمایش

چطوری میشه از یک لیست مرتب شده که با کمک لیست پیوندی پیاده‌سازی شده، با استفاده از یک تابع بازگشتی، یک عنصر رو حذف کنم؟

شما جهان خود را می‌سازید، همان‌گونه که در آن پیش می‌روید.(وینستون چرچیل)
پرسیده شده سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط A.Firouzi  

1 پاسخ

0 امتیاز
void DeleteItem(ItemType &item, Node *&list)
{
  if(item == list->data)
  {
    Node *temp;
    temp = list;
    list = list->next;
    delete temp;
  }
  else
   DeleteItem(item,list->next);   
}

تابع فوق یک تابع غیر عضو کلاس لیست مرتب شده است. بنابرین باید تابعی عضو داخل کلاس داشته باشید که این تابع رو درونش فراخوانی کنید.

شما جهان خود را می‌سازید، همان‌گونه که در آن پیش می‌روید.(وینستون چرچیل)
پاسخ داده شده یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ توسط A.Firouzi