اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مشکل در اجرای android SDK manager

0 امتیاز
14,680 نمایش

زمانی کهsdk رو اجرا میکنم در پنجره Log چنین پیقامی نمایش می دهد
failed to fetch URL https://dl.google.com/android/repository/addons_list-2.xml,reason: Unknown Host al.google.com
و
failed to fetch URL https://dl.google.com/android/repository/repository-11.xml, reason: IO Unknown Host dl.google.com
لطفا راهنمایی کنید

پرسیده شده شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ در متفرقه توسط sina