اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

عملگر sizeof چطور کار می‌کنه؟

+1 امتیاز
193 نمایش

چطور هست که عملگر sizeof اندازه‌ی انواع داده رو برمی‌گردونه؟ فرض کنیم برنامه کامپایل شده. یعنی در کد ماشین دستوری هست که بتونه انواع داده‌ی C++ رو شناسایی کنه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

عملگر sizeof به صورت کامپایل شده کار نمی‌کنه. یعنی هنگام کامپایل به کد ماشین تبدیل نمی‌شه. بلکه در زمان کامپایل هرجایی که sizeof(type) به کار رفته، نوع داده‌ی type بررسی شده و اندازه‌ی محاسبه شده‌ش به صورت لیترال در مکان sizeof قرار می‌گیره.
بنابراین در کد ماشین به ازای sizeof عدد وجود داره

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo