اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

آرایه کاراکتری گسترده

0 امتیاز
67 نمایش

معادل آرایه‌ی کاراکتری معمولی زیر

char s[] = {'h', 'e', 'l', 'l', 'o'};

آیا آرایه‌ی کاراکتری برای کاراکتری گسترده هم تعریف می‌شه و قواعدش آیا همین قواعد آرایه‌ی کاراکتری هست؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

بله می‌شه به صورت زیر تعریف کرد. بسیاری از قواعدش هم شبیه همونه. کد زیر رو ببینید

wchar_t wc[] = {L'h', L'e', L'l', L'l', L'o'};
wcout<<wc; // prints hello
wcout<<wc[0]; // prints h
wchar_t *pw = wc+1;
wcout<<pw; // prints ello

تفاوتش مربوط به اینه که کاراکتری گسترده دو بایتی هست به جای یک بایت

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲ توسط prodo